Take our short survey? (ERS Building a better democracy)

Electoral Reform Society
***This is a bilingual email: scroll down for Welsh / Mae hwn yn ebost ddwyieithog: Scroliwch lawr am y Gymraeg***

Dear Andrew
Wales is at a crossroads, but which way do you think we should head?

We’re asking our members and supporters in Wales what they think about a range of questions on devolution, the future of the UK state, and local government.

Tell us what you think about Wales’ future

These questions have never been more important.

Politicians in Westminster are grappling with the fallout of the Scottish referendum, and what that means for Wales. At the same time, the Welsh Government is attempting to re-structure local government.

Please take our short survey on what Wales’ future should look like

Yours sincerely,

Steve Brooks
Director, ERS Cymru

Helo
Mae Cymru wedi cyrraedd croesffordd, ond pa ffordd ydych chi’n meddwl y dylem ni fynd?

Rydym yn gofyn i’n haelodau a’n cefnogwyr yng Nghymru beth mae nhw’n feddwl ynglŷn â nifer o gwestiynau ar ddatganoli, dyfodol gwladwriaeth y DU, a llywodraeth leol.

Dywedwch wrthym beth rydych chi’n feddwl am ddyfodol Cymru

Tydi’r cwestiynau hyn erioed wedi bod mor bwysig.

Mae gwleidyddion yn San Steffan yn ceisio ymdopi â chanlyniad y refferendwm yn yr Alban. Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru’n ceisio ail-strwythuro llywodraeth leol.

A fyddech cystal â chymryd rhan yn ein harolwg byr ar sut ddyfodol ddylai fod i Gymru

Yn gywir,

Steve Brooks
Cyfarwyddwr, ERS Cymru

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype

broadcast.record.message.open.do?ea.broadcast.id=57881&ea.campaigner.id=l697E8BU1w7a3xEzZ4tJzA==&ea.client.id=1754&ea_broadcast_target_id=0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s